Gjør det du er god på, det gjør vi!   
    Søk i våre sider:
Velkommen Introduksjon Forretningsidé Våre tjenester og priser Regnskapsoppdraget Om oss Kontakt Kontortid 
 
Velkommen > Regnskapsoppdraget

Regnskapsoppdraget

Kvalitetskontroll
Alle regnskaper hos Alt innen Regnskap AS gjennomgår kvalitetskontroll som bl.a. innebærer avstemming av balanseposter, periodiseringer for å få et riktig perioderesultat og gjennomgang av sjekklister ifm. periodeavslutninger. I tillegg vil alle kundenes regnskap få gjennomgått en kvalitetskontroll av den autoriserte regnskapsføreren.

Rapporter
Regnskapsrapportering tilpasses ønsker og behov for å gi best mulig informasjon og være et beslutningsgrunnlag i økonomistyringen.

Prosjekt-/Avdelingsregnskap
Vi kan tilby prosjekt-/avdelingsregnskap. Disse regnskapene er integrert med regnskapet, og medfører dermed ikke ekstra kostnad ifm. regnskapsførselen.

Årsavslutning
Vi lager bedriftens relevante ligningsdokumenter / årsregnskap samt skatteberegninger. Vi tar også hånd om den personlige selvangivelsen og sender inn alle relevante ligningsoppgaver for enkeltpersonforetak. Vi kan hjelpe til ved eventuelle ligningsklager. I tillegg hjelper vi til med utfylling av selvangivelser for de som bare ønsker dette. Vi hjelper også til med kontroll av de forhåndsutfylte selvangivelsene.
På foretak hvor selskapet ønsker at revisor skal ta hånd om ligningsdokumenter og årsregnskap har vi et nært samarbeide med revisor og her leverer vi godt dokumenterte og gjennomarbeidede regnskap og avstemminger, noe som indirekte sparer våre kunder for penger ved at vi letter revisors arbeid.

Dette er hva vi kan hjelpe til med:
- Utarbeidelse av årsregnskap med noter
- Dokumentasjon av alle avstemminger og alle balanseposter (vi kan også påta oss denne typen jobb ved opprydding i regnskap)
- Utarbeidelse av selvangivelse og øvrige ligningsdokumenter for aksjeselskap
- Utarbeidelse av ligningsdokumenter for personlig næringsdrivende
- Skatteberegning
- Bistand ved ligningsklager

Autorisasjon
Det er ved lov påkrevet å inneha autorisasjon for å kunne føre regnskap for andre i næring. Hensikten med regnskapsførerloven er å gi kjøpere av regnskapstjenester tilstrekkelig sikkerhet for at arbeidet utføres på en betryggende måte og at lover og regler blir etterfulgt. De autoriserte regnskapsførerene er pålagt å ta kvalitetskontroll på sine medarbeidere og det arbeidet de utfører, hvilket også blir gjort her hos oss.


Velkommen til å ta kontakt med oss!