Gjør det du er god på, det gjør vi!   
    Søk i våre sider:
Velkommen Introduksjon Forretningsidé Våre tjenester og priser Regnskapsoppdraget Om oss Kontakt Kontortid 
 
Velkommen > Våre tjenester og priser

Våre tjenester og priser

Våre tjenester
Ved valg av regnskapsfører bør du vurdere regnskapsførers kompetanse og kvalitet på de tjenester som tilbys. Du bør prioritere et korrekt regnskap og føle trygghet for at regnskapet føres ihht. lover og regler og kvalitetssikres ihht. Regnskap Norges og Finanstilsynets retningslinjer.

Hvilke tjenester som ønskes kan til enhver tid tilpasses den enkelte bedrifts behov.

Vi tilbyr komplett regnskapsførsel som innebærer bl.a.:
- Oppstart av bedrifter, bistand til vedtekter og stiftelsesprotokoll
- Hjelp til selskapsform
- Driftsregnskap
- Finansregnskap
- Avstemming av reskontro kunder/leverandører
- Fakturering/purring/renteberegning, oversendelse til inkassobyrå
- Lønn, bonus, feriepenger, innsendelse av A-meldingen
- Bistand ved krav om refusjon av sykepenger, diett og bilgodtgjørelse
- Avstemminger av balanseposter m.m.
- Periodiseringer
- Mva-oppgjør, utfylling av mva-oppgave, samt andre offentlige oppgaver
- Budsjettoppfølging
- Regnskapsgjennomgang og kommentarer
- Ligningsskjema, årsregnskap, noter, aksjonæroppgaver, skatteberegning
- Bistand med årsberetning og innsendelse av årsregnskap til Brønnøysund

Datasettet ditt kan ligge på vår server og du kan få tilgang til det, eller det kan ligge på din egen server, vi håndterer forskjellige varianter av dette. Ta gjerne kontakt med oss slik at vi i fellesskap kan finne den løsningen som er best for deg som kunde.

Vi kan utføre disse tjenestene på vårt kontor, eller ute hos deg, eller en kombinasjon av dette. Hvor mye vi gjør, og hvor mye kunden selv gjør, avgjøres i samarbeid med kunden. Vi ivaretar de regnskapsmessige funksjonene og fungerer i praksis ofte som bedriftens økonomisjef, men bare når bedriften har behov for oss. Dette tilfører våre bedriftskunder verdifull kompetanse, samtidig som vi lærer bedriften bedre å kjenne. ”Bonusen” til bedriften er at de sparer penger på en heltids økonomisjef og betaler bare for bruken av tjenesten. Hvis kunden vil fakturere på regnskapsprogrammet selv og holde innbetalingene à jour, kan vi tilby at kunden får sin egen tilgang på vårt system.

Våre priser
Vi har følgende timepriser for arbeid utført fra og med 1.12.2018:
- All vanlig regnskapsføring/ lønn kr 690, kvalitetskontroll fra aut.regnskapsfører kr 910.
- Alt som har med halvårsavstemminger/årsavslutninger og ligningspapirer å gjøre kr 790.
- Ev. Fast pris på ligningspapirer og årsregnskap er kr 3.850 pr stk.

Alle priser er ekskl.mva.


Velkommen til å ta kontakt med oss!